Samstag, 4. Januar 2020

شعر له ئشعار شاعر گرانقدر ولاتمان کا وسیخان قاسمی له وه سف کاکی علی یوسفشاهی
کاکی کرمدار و خیر ناز خوی
له ششدربسیای یه دریک واز کی

هانا بر وذات شای بوزه سوار
وناز روای باوه یادگار 

 ولطف وکرم چلتن چلانه
ورنگینی ذات میرسرانه

کرمی خیر بو،واز بکی ششدر
امید بروحکم شاه له پردیور

دل میر ودم خوصه ودرد وخم
ماوات ها بهشت بی زیای بی کم

بهشت باقی له روی زمینه
هرچند دل غریب دایم خمینه

خمین منیشه خم بیر وباد
خاطرت جم بو دنیات شادن شاد

 ایمه له ولات دایم خمینیم
 رنگ زرد وضایف خزان جمینیم

روزگارمان دایم پر خوصه وخمه
مال و ماتولمان غرق ماتمه

ظلم وضلالت شاران گردیه ور
 یکای یک مالان له دیشت وله در

 خوین گردیسه ور کویچه وخیاوان
 راهی کن وجور یک یک جوانان

 پی ماواو منزل شارخاموشان
،نفس کیش نمن،نفس بر فره س

مردم هان له خم روزگارهرچی هس
 خوش وحالتان دویرین له ولات

نقش انسانی کریاینه خلات
 خلاصه کاکی اصل ونسب خاص

خاندان گوره دانای سرشناس
 ظلم وجور وژان،پخش بیه له ایران

نمنیه هیبت نتوه شیران
 خوش بن بگذرنن روزگاروبی خم

شادی له ایران توریاس خاطرجم
 من وسوز اویشم خوش وحالتان

خوزیام وغربت عمر وسالتان
 وخوشی وشادی روزگار بن وسر

 پناه بن وذات سرانه سرور
 منیچ ثناگوی کاکی علیم

وسیخان ناومه،جلوه جلیم
اسپردتان کم و میرگوران

وشا دالهو نشینگه سلطان
 دسبوس کاکی وخاوو خیزانم،


کا وسیخان  عه زیزشاعر گرانمایه  ولاتمان  له  ئه ی ولات  قه ریبه  هتا  ولات  خومان  ده سه کانت ماچ که م  ئه رای ئه ی  ئشعار گوهر بارته بینهایت له  لیت  سپاسگزارم و  ئمیدوارم  و شای  دالاهو  همیشه  نمونت  فره بود 


کاعلی عزیز دوسدویر کفته م.
پری دویریه کت جور ذخال سفته م
نوای ادیبیت میونه گوشم
حیران نه مانی نه سر شی هوشم
هوشم هراسان فامم بیفتور
پی شکرریزان لو شکافی در
کویره دریونم ووطور هاما جوش
کویره حدادان نه لاش بی خاموش
حیفن پکربای بار خم نه کول
پناه بر اوذات اودالان دول
بلکه خلاص بای نه وسواسه خم
بیاوو دادت پیر نرگس چم
آگرت ناشت جه ناو دله خمبارم
هم کل کلش کرد هوش بیمارم


ریز و سپاس دیرم ئه رای برای عه زیز و خوشه ویستم کا ئه مین سهرابی قلمت 
توانا من له ئه ی ری دویرو چه وه ت ماچ که م

علی قربان عقل و فامت بام
قربان غریبی دور ولاتت بام

من له بانیاران تاسه ی توم کردن

بلام زمانه تو لیم دور کردن

چه بکیم له ده س زمانه ی دونه
اینه کارشن ای چرخ کونه

لو روژه من توم ناسیه ن وه ناو
لیم حرام بین هم خورد و هم خاو

امیدم ایدن و شای هورامان
جاریک تر بایته باوش نیشتمان

امینم یانه م هاله بانیاران
تاسه ی توم کردن له ولات آلمان

سهرابی نژاد اصل گورانم
وینه ی سیل میو اسر له چمانمKeine Kommentare: