Freitag, 29. April 2016

قارەمانێک لە دیار قەڵخانی و باوش باوە قورێ .. نویسینی له ته رف کاک بشیر امیرخانی له ولات فنلاند

قارەمانێک لە دیار قەڵخانی و باوش باوە قورێ
ئیمڕوژ لە ڕێگاێ فەیسبوک خەوەر کوچ ئاخر خاڵو مراێەلی دیم . وە ڕاسی سەرەڕاێ ئەوێک خاڵو مراێەلی وە قەوڵ پێشەنان بەش خوەێ ئومر کردوی) وەڵێ دین و شنەفتن ئی خەوەرە ئەڕام فرە سەخت و جێ داخ بی وە دەڵاێڵهاێک کە لەی کورتە نویسانە هەوڵ دەم وە خاتر ڕوح پاکێ ئشارە وە پێ بکەم.
خاڵو مراێەلی وە دەلیل زوڵمێک کە دەسەڵات حاکم لە مەنتەقە داشت جور فرە لە هاوچینەکانێ لە خوەندن بێ بەش بی و وە قەوڵێک بێ سەواد بی. سەواد خوەندن و نویسان نەێاشت وەڵێ ئەڕا ئێل و هەمکیشەکان خوەێ ئەڕا کومەڵگاێ یارسان با سەوادێکێ کەم نمونە بی. قارەمانێک بی کە لە درێژاێ تویل ژیانێ جور قەڵخانێک ئەڕا دەفاع لە کۆمەڵگاکەێ بی.
راسە خاڵو مراێەلی بێ سەواد بی وەڵێ لە نەزەر نزامی ڵیاقەت فرماندەێ لەشکەرێک داشت. ئازایی و پیاوەتی خاڵو مراێەلی ئەڕا گشت مەردوم مەنتەقە وە تایوەت هاوکیشەکان خوەێ دیار و وەرچەو بی. هەرچەن لە نەزەر سنی من وەڵ خاڵو مراێەلی فرە فەرقمان بی وەڵێ هەمیشە جور ڕەفیقێک بیم وەڵیا و لە دەم وە خەنینەکەێ و قسە خوەشەکانێ لزەت بردم. خاڵو مراێەلی و فرە لە هاوچینەکانێ کە وە داخوە ئیستاء لە ناومان نیەن و دیارمان وەڵیانە کەفتە دونیاێکیتر، کوڵەکەێ دەفاع لە مردم ئارسان بیین. وە وجود ئەو جورر کەسگەلە کۆمەڵگاێ یارسان ئحساس ئەمنیەت و ئاسایش کرد. فرە دوس دێرم لە یاد و خاترەێ خاڵو مراێەلی بنویسم، چویکە وە ڕاسی وە ئەندازەێ کەسێکی نزیک و ئەزیز خوەم دوسێ داشتم و خاترێ تواستم و توام، وەڵێ ڵەێرە وە خاتر روح پاکێ ئشارە وە دو خاترە لە خاڵو مراێەلی کەم.
لە کمپ التاش وەختی خەوەر کوچ ناوەخت براێ ئەزیزم ئەمین دانەپیمان، گشت مردم یارسان هاتن و لە در ماڵمان جەم بیین و چەند ساعەتێک لە شونێ خاڵو مراێەلی هات. هاتە وەردەم من و وەت کورەکە چە بیە، وەتم خاڵو مراێەلی ئەمین تو خوەش وە تەسادف لە بەین چیە، یەک لەحزە شوک بی و وەت چە وەتی؟ وەتم ئەمین تو خوەش، وە دو دەسی دا مڵ سەرا و وەت یارسان چراخێ کوشیاوە، ماڵ آخە بایەد ئاو بکەنە کوانگ و دی تەمام بی. وەتم خاڵو مرایەلی ئەوەڵ ئاخر خوەت بار، دونیا هەر وەیجورەسە و فرە قارەمانگەلتر لە ئەمین ئازاتر لە دەس دایمە، تو باید دڵخوەشی ئیمە بیەێ، وەت ڕاس ویشی وەڵێ ئەمین ئەڕا من فەرق داشت و چیین ئەمین ئحساس کەم گشت تایفەسان لە بەین چیە، وە دەنگ بەرز گیریا و هاوار کرد و منیچ سەرەڕاێ ئەوێک خوەم لە وەزیەت خاسێک نەویم وەڵی هەوڵ دام دڵداری خاڵو مراێەلی بیەم چویکە زانستم چەنێ بەینێ وەڵ ئەمین خوەش بی.
لە شون لە دەس دان ئەمین ئەکسەر ئێوارەنەکان هات ئەڕا لامان و دڵداریمان دا و وەت ئیوە باید جێ براکەتان بگرینوە و ئومێد خوەتان لە دەس نیەێەن.
خاترەێ دوم کە توام باسێ بکەم:
سەرەڕاێ کیشان سەختی و نەهامەتی لە ڕومادی و مرز اردن،خاڵو مراێەلی هاتە دانمارک. ئارەزو داشتم لە فرودگاە بڕەسمە ئستقباڵێ، وەڵێ وە راسی وە دەلایل کاری ئمکان ئەڕام نەیاشت تا چەن مانگی گوزەشت و چیم ئەڕا دانمارک. چیمە خزمەت مامو کوچ کردگم، مامە قەمەر،ڕوحێ شاد. وەتم برا با بچیم سەرێک بیەیم لە خاڵو مراێەلی، ئەویچ وە خوەشحالیوە وەت بچیم. ئێوارەێک چیمن و چیمنە ماڵ خاڵو مراێەلی و وە باوش گەرم پێشوازی لە لیمان کرد و لە شون حەواڵ پرسی وەت برا، گلەی فرە لیت دێرم، وەتم ئەڕا خاڵو مرایەلی، وەت تو باید لە فرودگاە باهاتایتە دەمانوە و بەهاتایتە سەردانم، وەتم من هامە فنلاند و ئەڕام دویر بیە و شەرمەندە نەتوانستمە زویتر بام، وەت با لە فەنلاند بیت وەڵێ باید هەر باهاتای، وەتم زانی فنلاند ها کۆ؟ وەت نە، مەگەر هەر ئی وڵاتە نیە! وەتم خاڵو مراێەلی ڕوسیە شنەفتیە؟ وەت ئارێ، وەتم هاوساێ وڵات ڕوسیەیم، توزێک وسا و وەت ئەێ براێ ڕومە دی گلەی لە لێت ناکەم، خەێاڵ کردم هایتەی وڵاتە.
خولاسە چەن ساتێک من لە خزمەتێ بیم و خودا حافزی کردیم کە وە داخوە ئەوە بیە ئاخرین دیدارێک کە من وەڵ ئی گەورە پیاگە داشتمەێ.
هەرچەن بنویسم و بویشم لە وەسف ئی کەڵە پیاگە هەمراێ کەمە، فقط تواستم وی کورتە نویسانە هەم یادێک لە خاڵو مراێەلی کردوم و هەم جارێکتر بویشم یاد و خاترەێ ها دڵمانا. هەر وەیبونەوە پرسە و سەرەخوەشی خوەم ئاراستەێ تاێفەێ ئەزیزی و قەلخانی وە گشتی و خانەوادەێ خوەێ وە تایوەتی کەم و شەریک خەمێانم.
ڕوحت شاد و یادت وە خەێر

بشیر   امیرخانی فنلاند
٢٩.٤.٢٠١٦

Keine Kommentare: